ĐĂNG NHẬP

Lịch phục vụ

Lượt Truy Cập

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh (01/10/2014)

Trung tâm Thông tin Thư viện được thành lập năm 2007, trên cơ cở sáp nhập tổ Thư viện Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tĩnh, tổ Thư viện Trường trung cấp Kinh Tế Hà Tĩnh và tổ Thư viện phân hiệu Trường ĐH Vinh tại Hà Tĩnh. Trung tâm Thông tin Thư viện có 02 cơ sở với tổng diện tích 1.000m2 (cơ sở chính diện tích 330 m2, cơ sở Đại Nài diện tích 670 m2) bao gồm: 03 phòng đọc với 180 chỗ ngồi, 31 máy tính được nối mạng internet tốc độ cao (trong đó 4 máy tính phục vụ xử lý nghiệp vụ và khai thác tài liệu của cán bộ thư viện, 26 máy tính phục vụ tra cứu, mượn - trả tài liệu, truy cập của sinh viên , 01 máy chủ).

Tác động của tài nguyên giáo dục mở đối với hành vi thông tin của giảng viên (01/01/2019)

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở (Open Edu- cational Resources - OER) đang được xem là một trong những xu hướng nổi bật trong giáo dục đại học hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã có nhiều nghiên cứu trao đổi liên quan đến việc xây dựng OER và các vấn đề liên quan như bản quyền, chất lượng OER và nhiều vấn đề khác. Ở Việt Nam, OER được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng trong các trường đại học ở Việt Nam. Trong bối cảnh học thuật đó, giảng viên (GV) là một trong những nhóm người dùng tin (NDT) phổ biến. Có hay không sự tương quan giữa OER đối với nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm và sử dụng thông tin của GV? Hiểu được sự tác động của OER đối với hành vi thông tin (HVTT) của GV trong các trường đại học hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối với các thư viện đại học. Một trong những ý nghĩa đó chính là giúp các thư viện đại học xây dựng các giải pháp phù hợp, trên cơ sở đó, có thể tác động và hoàn thiện HVTT của GV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu của GV và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn