ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ tổ quốc
Tác giả: Hoàng Minh Thảo
Kích thước: 13x19cm
Nhà xuất bản: Quân đội Nhân Dân
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 186

Trải qua hàng nghìn năm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và giải phóng dân tộc, dân tộc ta đã xây dựng được một nền tư tưởng và nghệ thuật quân sự tiên tiến, độc đáo. 


Cuốn sách này giúp bạn đọc tìm hiểu về nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ Tổ quốc - một bước phát triển mới cả về chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Đó là một nghệ thuật quân sự vừa mang nét đặc trưng của nghệ thuật truyền thống nhưng cũng hàm chứa tính hiện đại của cuộc chiến tranh ở thế kỷ XX, cần được ứng dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại hiện nay. 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn