ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng
Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Kích thước: 14.5x20.5cm
Nhà xuất bản: Chính Trị Quốc Gia
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 368

Cuốn sách này muốn nói lên nhãn quan chiến lược, sự sáng suốt và nhạy bén, tinh thần quyết đoán của Bộ thống soái tối cao, đặc biệt trong những thời cơ lớn, cũng như tinh thần làm việc toàn tâm, toàn ý, mưu trí, sáng tạo của các cơ quan Tổng hành dinh. 

Mong rằng những trang hồi ức này sẽ làm rõ thêm vai trò chiến lược tối cao ý nghĩa quyết định thắng lợi thêm vai trò chiến lược có ý nghĩa quyết định thắng lợi của Bộ thống soái tối cao trong mùa Xuân lịch sử.

<