ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Chiến thuật du kích
Tác giả: Hồ Chí Minh
Kích thước: 14.5x20.5cm
Nhà xuất bản: Khoa Học Xã Hội
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 44

Chiến thuật du kích là một trong những tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về quân sự. Tác phẩm được phổ biến trong các đoàn thể cách mạng thời kỳ 1941-1945. Tháng 5-1944, Cách đánh du kích được Tổng bộ Việt Minh xuất bản và phát hành rộng rãi, ngoài bìa sách ghi “Chiến thuật du kích”. Cuốn sách được dùng làm tài liệu huấn luyện tại các trường quân - chính ở Việt Bắc trong những ngày chuẩn bị cuộc Cách mạng Tháng Tám. Nhằm giúp các bạn đọc, đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân có tài liệu để học tập và vận dụng trong công tác huấn luyện và chiến đấu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn Chiến thuật du kích. 


Nội dung cuốn sách viết ngắn gọn, giản dị nhưng đầy đủ, phù hợp với việc huấn luyện quân sự và điều kiện hoạt động của thời kỳ này.

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn