ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Đường Hồ Chí Minh Trên Biển Bà Rịa - Vũng Tàu
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Kích thước: 13 x 19 cm
Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 112

Thắng lợi của Đường Hồ chí Minh trên biển Bà Rịa - Vũng Tàu thể hiện quyết tâm cao, tinh thần, ý chí cách mạng của lực lượng tiếp nhận, vận tải chiến lược của Đảng bộ và nhân dân địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu. Vượt lên trên tất cả là lý tưởng cách mạng, lòng dũng cảm, kiên trì của sáu chiến sĩ đầu tiên xuất thân là ngư dân ở Phước Hải, Phước Bửu, Bình Châu đã mở đường ra miền bắc. Họ không chỉ vượt sóng to, gió lớn của biển cả, đối phó với vô vàn khó khăn khi bị địch bắt giữ trên đường đi, mà còn đấu tranh vượt lên trên chính bản thân mình, trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao cho.

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn