ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Tiểu thuyết
Tác giả: Jane Austen
Kích thước: cm
Nhà xuất bản: Penguin Classics
Năm xuất bản: 1996
Số trang: 1

1.      Pride and prejudice = Kiêu hãnh và định kiến

·         Tác giả : Jane Austen

·         Nhà xuất bản: Penguin Classics

·         Năm xuất bản : 1996

·         Số ĐKCB: SNV1500256

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

2.      Northanger Abbey = Tòa nhà Northanger Abbey

·         Tác giả: Jane Austen

·         Nhà xuất bản: Classic Library

·         Năm xuất bản: 2005

·         Số ĐKCB: SNV1500372

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

3.      To Kill a Mockingbird = Giết con chim nhại

·         Tác giả: Robert James Challenger

·         Nhà xuất bản: Harper Collins Puplisbers

·         Năm xuất bản: 1993

·         Số ĐKCB: SNV1500140

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

4.      A stain on the silence = Phá tan sự tĩnh lặng

·         Tác giả: Andrew Taylor

·         Nhà xuất bản: Michael Joseph

·         Năm xuất bản: 2006

·         Số ĐKCB: SNV1500039

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

5.      Valley of ashes = Thung lũng tro tàn

·         Tác giả: Cornelia Read

·         Nhà xuất bản: Grand Central Publishing

·         Năm xuất bản: 2012

·         Số ĐKCB: SNV1500009

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

6.      The naked heart = Trái tim không che đậy

·         Tác giả: Jacqueline Briskin

·         Nhà xuất bản: Delacourt Press

·         Năm xuất bản: 1999

·         Số ĐKCB: SNV1500093

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

7.      A darkening stain = Vết nhơ

·         Tác giả: Robert Wilson

·         Nhà xuất bản: Harcourt

·         Năm xuất bản: 1997

·         Số ĐKCB: SNV1500235

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

8.      Erased from memory = Tẩy não

     ·       Tác giả: Diana O’hehir

     ·       Nhà xuất bản: Berkley Prime Crime

     ·       Năm xuất bản: 2006

     ·       Số ĐKCB: SNV1500187

     ·       Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

9.      The friends we keep = Duy trì tình bạn

·         Tác giả: Holly Chamberlin

·         Nhà xuất bản: Kensington Books

·         Năm xuất bản: 2007

·         Số ĐKCB: SNV1500181

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

 

10.  A season of hope = Khoảng trời hy vọng

·         Tác giả: Lauren Brooke

·         Nhà xuất bản: Scholastic

·         Năm xuất bản: 2004

·         Số ĐKCB: SNV1500359

·         Vị trí kho: Thư viện cơ sở mới

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn