ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Giới thiệu sách tháng 6/2016
Tác giả: Tahl Raz Keith Ferrazzi ;Mark Goulston; Trần Thượng Tuấn Nguyễn Minh Huy
Kích thước: 14.5 x 20.5
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ; Nxb Lao động Xã hội; Nxb Lao động
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 123

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn