ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Giới thiệu sách tháng 11
Tác giả: Lê Văn Nghĩa
Kích thước: 15.5 x 23
Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 300

SÀI GÒN KHÂU LẠI MẢNH THỜI GIAN

Tác giả: Lê Văn Nghĩa

Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ

Số trang: 300 tr.

Khổ sách: 13 x 20 cm.

Giá tiền: 100.000 đ

Tóm tắt: Đây là quyển sách hay tập hợp những bài viết ngắn nhìn lại Sài Gòn ngày hôm qua, không phải bằng cặp mắt của nhà nghiên cứu mà của một người tha thiết yêu Sài Gòn, gắn bó với mảnh đất này từ bé và kể lại các câu chuyện thông qua những mảnh kỷ niệm. Đó có thể là những câu chuyện hết sức sống động về chuyện ăn, uống, giải trí, thói quen sinh hoạt… cho đến những nhận định sâu sắc hơn về lịch sử, dấu tích cha ông trên một vùng đô thị đang hiện đại hóa từng ngày.

 

TÔI ĐÃ TRỞ VỀ TRÊN NÚI CAO 

Tác giả: Đỗ Bích Thủy;

Nhà xuất bản: Hội Nhà văn

Số trang: 255 tr.

Khổ sách: 15.5 x 23 cm</