ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

CƠ CẤU TỔ CHỨC
(09/09/2014)

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Họ và tên: ĐINH VĂN NAM

Chức vụ: Giám đốc trung tâm

Trình độ chuyên môn: : GVC. Thạc sỹ      

Số Điện thoại: 0918.337.033

Email:  nam.dinhvan@htu.edu.vn

           namhtu@gmail.com

Giám đốc Trung tâm. Phụ trách chung; xây dựng kế hoạch đơn vị;trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của Trung tâm


TỔ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ, KHAI THÁC TÀI LIỆU VÀ ĐẢM BẢO KỸ THUẬT: 3 CÁN BỘ

 

Họ và tên: TRẦN DƯƠNG

Chức vụ: Giảng viên

Trình độ chuyên môn:: Th.S Thông tin -Thư viện

Số điện thoại: 0988.788.136

Email: duong.tran@htu.edu.vn

Xử lý nghiệp vụ, Khai thác tài liệu nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của trường, tham gia biên tập bản tin, cổng thông tin thư viện.


Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƯƠNG     

Chức vụ: Thư viện viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thông tin-Thư viện

Số điện thoại: 0973.489.456

Email: thuong.nguyenthi@htu.edu.vn

Xử lý nghiệp vụ, Khai thác tài liệu nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên của trường, tham gia biên tập bản tin, cổng thông tin thư viện.


Họ và tên: PHẠM ĐÌNH NAM

Chức vụ: Chuyên Viên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Số điện thoai: 01297.358.999

Email: nam.phamdinh@htu.edu.vn

Quản trị cổng thông tin thư viện, phụ trách kỹ thuật hệ thống máy tính của trung tâm, đảm bảo bảo mật và an toàn cơ cở dữ liệu thư viện điện tử và cổng thông tin Thư viện


TỔ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC: 5 CÁN BỘ

 

Họ và tên: TRẦN THỊ KIỀU LAN 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp TV-TB

Số điện thoại: 0904.667.372

Email: lan.tranthikieu@htu.edu.vn

Quản lý sách chung của thư viện; quản lý tài sản, phục vụ độc giả phòng đọc số 1 (thư viện cơ sở 1).


Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NGA 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn học

Số điên thoại: 0979.765.878

Email: nga.nguyenthithuy@htu.edu.vn

Quản lý kho báo, tạp chí; xử lý nghiệp vụ báo, tạp chí hàng ngày; Tham gia phục vụ độc giả phòng đọc số 1 (thư viện cơ sở 1).


 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp TV - TB

Số điên thoại: 0942.974.892

Email: xuan.nguyenthithanh@htu.edu.vn

Xử lý nghiệp vụ thư viện; Quản lý tài sản, phục vụ độc giả phòng đọc số 3 (thư viện cơ sở mới).


Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH TIẾN 

Chức vụ: Nhân viên

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Thư viện

Số điện thoại: 0975.905.434

Email: tien.nguyenthibich@htu.edu.vn

Quản lý tài sản, phục vụ bạn đọc phòng đọc số 2 (thư viện cơ sở 1)

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn