ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Giới thiệu sách tháng 04/
Tác giả: Joan Aho Ryan, Darlene Sweetland, Ron Stolberg,
Kích thước: 14x17
Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2000
Số trang: 125

NHỮNG BÀI HỌC TỪ CON TRẺ

Tác giả: Joan Aho Ryan 
Người dịch: Nhân Văn 
Nhà xuất bản: Nxb Tổng hợp TP.HCM
Nhà phát hành: Nhân Văn

 

Cuốn sách Những Bài Học Từ Con Trẻ cho bạn thấy con trẻ dạy chúng ta những bài học rất quan trọng. Trong cuốn sách này, người đọc sẽ gặp những đứa trẻ đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người lớn như: cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, dì.

 

TẬP CHO TRẺ TƯ DUY

Tác giả: Darlene SweetlandRon Stolberg 
Người dịch: Quỳnh Trang 
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Nhà phát hành: NXB Trẻ

 

"Hãy để con suy nghĩ tìm ra giải pháp trước khi cha mẹ ra tay giúp".Đó là thông điệp xuyên suốt 13 chương sách. Chỉ khi cha mẹ thay đổ