ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Xây dựng mô hình sản phẩm dịch vụ thư viện - thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Hà Tĩnh (01/01/2019)

Thư viện là nền tảng phục vụ việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường đại học, đặc biệt thư viện đại học (TVĐH) chỉ có thể thực hiện được chức năng của mình thông qua Mô hình hệ thống sản phẩm và dịch vụ Thông tin thư viện (SP&DVTTTV) cung cấp đến người dùng tin (NDT). Hệ thống SP&DVTTTV là cầu nối giữa thư viện với NDT, là thước đo phản ánh hiệu quả hoạt động và trình độ phát triển của Trung tâm thư viện, được tạo lập trên cơ sở nghiên cứu nhu cầu tin của NDT và việc ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông

Tác động của tài nguyên giáo dục mở đối với hành vi thông tin của giảng viên (01/01/2019)

Xây dựng tài nguyên giáo dục mở (Open Edu- cational Resources - OER) đang được xem là một trong những xu hướng nổi bật trong giáo dục đại học hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng đã có nhiều nghiên cứu trao đổi liên quan đến việc xây dựng OER và các vấn đề liên quan như bản quyền, chất lượng OER và nhiều vấn đề khác. Ở Việt Nam, OER được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng trong các trường đại học ở Việt Nam. Trong bối cảnh học thuật đó, giảng viên (GV) là một trong những nhóm người dùng tin (NDT) phổ biến. Có hay không sự tương quan giữa OER đối với nhu cầu tin, hành vi tìm kiếm và sử dụng thông tin của GV? Hiểu được sự tác động của OER đối với hành vi thông tin (HVTT) của GV trong các trường đại học hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối với các thư viện đại học. Một trong những ý nghĩa đó chính là giúp các thư viện đại học xây dựng các giải pháp phù hợp, trên cơ sở đó, có thể tác động và hoàn thiện HVTT của GV, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu của GV và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Bà giáo Việt viết sách, báo kỷ lục, nhuận bút hàng chục lượng vàng (19/11/2018)

Từng làm nhà giáo rồi chuyển sang làm báo, viết văn, trong vòng 40 năm, bà đã viết gần 400 truyện ngắn và xuất bản tới 60 truyện dài, tiểu thuyết. Đó chính là nhà văn Bà Tùng Long (1915-2006), người nổi tiếng trong làng báo Sài Gòn những năm 50-60 thế kỷ XX, qua mục Gỡ rối tơ lòng và Tâm tình cởi mở trên hai báo hằng ngày Sài Gòn Mới và Tiếng Vang. Ngoài ra, tên bà được độc giả khắp miền Nam yêu mến nhờ những tiểu thuyết về đề tài xã hội, với nhân vật chính là những người phụ nữ bình dân hết sức gần gũi với các tầng lớp lao động, như Bóng người xưa, Mẹ chồng nàng dâu, Giang san nhà chồng…