ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Tầm quan trọng của việc trích dẫn tài liệu
(20/08/2016)

Trong những năm gần đây vấn đề đạo văn (plagiarism) đang trở nên “nóng” hơn bao giờ hết, nó xảy ra không chỉ trong một số ngành thuộc khoa học xã hội như trước mà ngày càng lan rộng với tất cả các chuyên ngành khác. Đặc biệt với sự phát triển của khoa học, công nghệ, đạo văn như đã có thêm môi trường thuận lợi hơn để xảy ra khắp nơi trên thế giới. Đạo văn gia tăng không chỉ là vấn đề suy giảm đạo đức, không công bằng mà còn suy giảm sự phát triển của xã hội, của nhân loại, nó triệt tiêu tính mới, tính khám phá tìm tòi trong khoa học. Theo đó, vai trò của việc trích dẫn tài liệu tham khảo trở nên vô cùng quan trọng trong học tập,cũng như trong tiến trình nghiên cứu.

 

Trích dẫn tài liệu tham khảo được xem là một công việc cần thiết và quan trọng trong báo cáo nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, khi thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học, thường không được các bạn chú ý đầu tư thời gian và trình bày một cách chỉn chu. Trích dẫn tài liệu tham khảo đúng sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng tác phẩm bị đạo văn, bên cạch đó còn giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với nguồn tư liệu mình đang nghiên cứu.

 

Trích dẫn các tài liệu tham khảo thường được sử dụng trong các bài tập lớn, tiểu luận, luận án, luận văn, nghiên cứu khoa học,… Tác giả bài viết phải biết cần trích dẫn khi nào là phù hợp: Lấy nguyên văn một câu hay cả đoạn văn; tóm lược và diễn đạt lại ý của tác giả gốc; sao chép thông tin, các dữ liệu thống kê. Mặt khác, tác giả bài viết cần phải nắm rõ khi nào không cần trích dẫn, có thể là lý luận, ý tưởng hay các thông tin của tác giả gốc, tuy nhiên những công trình do tác giả đã công bố trước đó nếu muốn làm tài liệu tham khảo thì bắt buộc phải đưa vào danh mục tài liệu tham khảo.

 

Trong quá trình nghiên cứu, việc trích dẫn chính xác và phù hợp với bài viết sẽ mang lại hiệu quả cao, dễ dàng thuyết phục được người đọc. Ngoài ra, độc giả sẽ dễ dàng truy xuất nguồn gốc thông tin, cảm nhận được là tác giả bài viết đã dày công nghiên cứu vấn đề dựa trên các tài liệu tham khảo phù hợp. Danh mục tài liệu tham khảo còn cung cấp cho người đọc nguồn tài liệu để tìm hiểu sâu về một luận điểm nào đó được đề cập trong bài viết mà họ quan tâm. Người đọc có thể dựa vào trích dẫn để tìm đọc bản gốc các sách, bài báo hoặc nguồn tài liệu đã được người viết dùng để kiểm chứng và hiểu rõ hơn.

 

Bài viết có trích dẫn tài liệu đúng còn thể hiện được người viết thừa nhận sở hữu trí tuệ của những nhà nghiên cứu đó. Người viết phát triển năng lực nghiên cứu: nhờ quá trình tìm kiếm và chọn lọc những thông tin có chất lượng, giúp làm tăng khả nặng tự học, tự tìm kiếm thông tin và khai thác thông tin; bồi dưỡng ý thức đạo đức nghề nghiệp, luôn tìm tòi, sáng tạo suy nghĩ về vấn đề nghiên cứu. tránh hành động đạo văn.

 

Thông qua việc trích dẫn, cung cấp cho người đọc bằng chứng cho những luận điểm quan trọng trong bài viết, chứng minh cho những ý tưởng, kết quả nghiên cứu đạt được của mình là mới hơn hoặc hay hơn so với những kết quả, ý tưởng của các nghiên cứu đã thực hiện trước đây.

 

Mỗi một tổ chức hay một tạp chí đều có quy định cụ thể về cách thức trích dẫn tài liệu tham khảo. Muốn một bài viết được đăng trên một tạp chí nào đó thì nó phải thỏa tiêu chuẩn về cách thức trích dẫn theo quy định của tạp chí đó.

 

Vì vậy mà những quy tắc chuẩn mực về tham khảo, trích dẫn tài liệu khi viết bài được phổ biến rộng rãi giúp cho sinh viên tránh mắc phải lỗi đạo văn. Đôi khi sinh viên vô tình mắc phải lỗi này bởi khi mải viết một bày luận dài, nhiều khi chúng ta đưa thông tin tham khảo mà quên mất việc phải ghi chú tên tác giả và nguồn tài liệu. Vì vậy cần có một phương pháp để chúng ta dễ dàng theo dõi những phần tài liệu trích dẫn trong bài làm của mình.

 

Việc ghi rõ trích dẫn khoa học thể hiện tính chuẩn xác, khoa học của công trình nghiên cứu, sự tôn trọng những chuẩn mực đạo đức trong nghiên cứu khoa học của người nghiên cứu và đồng thời còn thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật về quyền tác giả và buộc người đã nêu ra những luận điểm khoa học được trích dẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung trong các công bố khoa học của mình.

 

Tài liệu tham khảo

 

1.http://nlv.gov.vn/tap-chi-thu-vien-viet-nam/tap-chi-thu-vien-viet-nam-so-4-2016-ra-ngay-15/7/2016.html

2.Nguyễn Hữu Hùng,2006, Cách nhìn hệ thống trong quản lý các nguồn tài liệu khoa học nội sinh ở Việt Nam, Tạp chí thông tin và tư liệu, số 3

3.Nguyễn Quốc Khánh, Sử dụng EndNote để trích dẫn tài liệu tham khảo, http://www.ntu.edu.vn/Portals/87/TaiLieu_SHHT_BMHH/Tham%20luan%20su%20dung%20endnote.pdf

         

         

         

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn