ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Giới thiệu sách của TS. Nguyễn Hoài Sanh tham gia biên soạn
(14/02/2017)

Trong thời gian qua, các cán bộ giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh đã biên soạn và tham gia biên soạn nhiều tác phẩm, nhiều giáo trình có giá trị. Những ấn phẩm đó là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên cũng như góp phần làm giàu thêm, phong phú thêm nguồn tài liệu nội sinh của Nhà trường. Gần đây, TS. Nguyễn Hoài Sanh - Trưởng khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Hà Tĩnh đã tham gia biên soạn và cho xuất bản 02 cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường và Hướng dẫn ôn tập môn giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

 

Cuốn Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường do TS. Nguyễn Hoài Sanh cùng tập thể tác giả đang công tác tại Trường Đại học Vinh biên soạn. Trong tác phẩm này, tác giả tập trung trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường, đồng thời vận dụng những quan điểm đó để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặt khác, tác giả nêu được ý nghĩa của tư tưởng này đối với sự vận dụng của Đảng và nhà nước vào công tác bảo vệ môi trường. Đề ra các quan điểm, chủ trương, đường lối, giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

 

Cuốn sách Hướng dẫn ôn tập môn giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia năm 2017  cung cấp cho giáo viên và học sinh tài liệu ôn tập môn Giáo dục công dân vốn đang rất thiếu hiện nay. Với những kiến thức cô đọng và cập nhật, bổ sung kịp thời nhiều vấn đề mới theo từng nội dung cụ thể, đáp ứng nhu cầu học sinh. Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần. Phần thứ nhất: Khái lược về môn học GDCD ở trường THPT, trong phần này nội dung được chia nhỏ 5 phần có mối quan hệ biện chứng với nhau, gắn với đặc điểm tâm lý, năng lực nhận thức của lứa tuổi học sinh. Phần thứ hai: Xây dựng chương trình ôn tập môn GDCD lớp 12, theo định hướng thi THPT Quốc gia năm 2017 ở các góc độ: Phân tích, xây dựng kiến thức, kỹ năng và đề xuất câu hỏi của từng bài, xây dựng ma trận câu hỏi đề xuất cho từng nội dung trong từng bài học. Phần thứ ba: Đưa ra một số gợi ý hướng dẫn ôn tập môn GDCD lớp 12 theo định hướng thi THPT Quốc gia năm 2017 cho học sinh.

 

Thư viện Đại học Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu 02 cuốn sách tới quý độc giả!

 

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn