ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Trung tâm Thư viện trường Đại học Hà Tĩnh 10 năm xây dựng và phát triển
(26/06/2017)

Trung tâm Thư viện (TTTV) trường Đại học Hà Tĩnh là một đơn vị trực thuộc Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số: 57/QĐHT ngày 20/06/2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà Tĩnh; trên cơ sở sáp nhập Tổ thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tĩnh, Tổ thư viện trường Trung cấp Kinh tế Hà Tĩnh và Tổ Thư viện phân hiệu Đại học Vinh tại Hà Tĩnh. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển TTTV trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về cở sở vật chất, nguồn lực thông tin, đội ngũ viên chức đáp ứng tốt quy trình đào tạo của Nhà trường góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Nhà trường.

 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của thư viện trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của cán bộ, giảng viên và sinh viên, trong 10 năm qua TTTV đã tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng thư viện điện tử, thư viện số đáp ứng yêu cầu đào tạo và NCKH của cán bộ giảng viên và học sinh, sinh viên. Từ khi thành lập trường đại học đến nay, Thư viện đã trải qua 3 giai đoạn phát triển chính đó là: Từ năm 2007 - 2009 thư viện truyền thống; Từ năm 2010 - 2013 thư viện điện tử; Từ năm 2013 - nay thư viện điện tử, thư viện số.

 

Công tác bổ sung tài liệu

Đối với thư viện thì nguồn lực thông tin là quan trọng nhất, nhận thức sâu sắc điều đó, trong điều kiện kinh phí của Nhà trường có hạn để tài liệu được cập nhật, mua đúng tài liệu có nội dung phù hợp với tất cả các chuyên ngành của Trường đào tạo. Hàng năm căn cứ vào chương trình đào tạo của các khoa, bộ môn các trường khoa, trưởng bộ môn lập danh mục sách cần mua tập hợp về thư viện tổ chức mua phục vụ người dùng tin (NDT), đảm bảo đầy đủ tài liệu phục vụ cho đào tạo tất cả các mã ngành của Nhà trường. Thư viện đã lập chuyên mục “bổ sung tài liệu” trên cổng Thông tin thư viện để phục vụ NDT. Bộ phận khai thác tài liệu của Trung tâm kết hợp bộ môn tâm lý, khoa ngữ văn khai thác loại sách phục vụ giải trí, sách nâng cao nhân cách cho sinh viên. Hằng năm, Nhà trường đầu tư gần 500 triệu đồng cho việc bổ sung tài liệu.

 

Vì vậy sách, giáo trình, tài liệu tham khảo của Thư viện trường Đại học Hà Tĩnh ngày càng cập nhật phong phú, đa dạng để phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường.

 

Công tác xử lý nghiệp vụ thư viện

Thư viện đã và đang áp dụng các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến trong nước và trên thế giới: MARC 21, AACR 2 và sử dụng khung phân loại thập phân Dewey (DDC). Tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về biên mục để đáp ứng những yêu cầu của quá trình hội nhập, tạo tiền đề cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin, lấy việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu của NDT làm mục tiêu và động lực để phát triển. Nhờ áp dụng các chuẩn biên mục nên trong quá trình xử lý nghiệp vụ, đối với một số tài liệu ngoại văn, Thư viện đã thực hiện biên mục sao chép, giúp tiết kiệm thời gian, công sức cho người làm thư viện cũng như đảm bảo tính chính xác cao cho biên mục tài liệu. Mặt khác, việc áp dụng các chuẩn nghiệp vụ sẽ là tiền đề để kết nối liên thư viện, giúp cho việc trao đổi, chia sẻ nguồn tin được dễ dàng cũng như nhằm khai thác tài nguyên của các thư viện khác và tiến tới hội nhập quốc tế.

 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện

Hiện tại, Thư viện đã được tin học hoá 100% tất cả các khâu quản lý và phục vụ NDT. Với hai phòng máy tính nối mạng phục vụ tra cứu tài liệu và đọc trực tuyến miễn phí cho sinh viên, Thư viện đã được đầu tư 4 phần mềm quản lý và phục vụ NDT:

 

- Phần mềm Libol 6.0 quản lý tài nguyên cứng

Phần mềm Libol quản lý 10.500 tên sách, 85.000 cuốn phục vụ cho đào tạo 54 mã ngành của Nhà trường. NDT không cần đến Thư viện mà thông qua phần mềm này có thể tra cứu được toàn bộ tài liệu có trong Thư viện và biết được tình trạng của tài liệu để có thể mượn tài liệu dễ dàng, tiết kiệm thời gian, nhanh chóng, thuận tiện.

 

- Phần mềm cổng thông tin thư viện (trang web thư viện)

Là nơi giao tiếp của người làm thư viện và NDT. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy và học, người làm thư viện phải trở thành người tư vấn thông tin, hướng dẫn NDT tìm kiếm, tư vấn nguồn tài liệu phục vụ cho môn học, người làm thư viện trở thành cầu nối giữa giảng viên, tài liệu và sinh viên, được thực hiện thông qua cổng thông tin thư viện này.

 

- Phần mềm mã nguồn mở DSPACE quản lý hàng ngàn tài nguyên số nội sinh của nhà trường

Với phần mềm này tất cả các tài nguyên nội sinh số của Nhà trường bao gồm luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo, tạp chí khoa học, bài giảng, giáo trình, khoá luận tốt nghiệp được quản lý bằng phần mềm DSPACE thuận lợi cho việc tra cứu, tải về và đọc trực tuyến của NDT.

 

 - Phần mền thư viện số Tailieu.vn

Với cơ sở dữ liệu 1,2 triệu tài liệu, phần mềm thư viện số Tailieu.vn đã đáp ứng tốt nhu cầu tài liệu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Thư viện đã cấp tài khoản cho toàn thể giảng viên và học sinh, sinh viên toàn trường kể cả sinh viên tại chức, có thể tải tài liệu và đọc trực tuyến không giới hạn.

 

Công tác đào tạo người dùng tin

Nhận thức về tầm quan trọng của năng lực thông tin và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế giáo dục đại học Việt Nam nói chung và trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng, Thư viện đã từng bước xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nguồn lực thông tin hướng đến tất cả các đối tượng NDT của Trường, đặc biệt là sinh viên. Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị cho các nhóm NDT những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tìm kiếm, đánh giá và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sẵn có trong và ngoài Thư viện để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu độc lập.

 

   Khung Chương trình đào tạo năng lực thông tin tại Thư viện trường Đại học Hà Tĩnh

TT

Các lớp

Nội dung hướng dẫn chi tiết

Thời lượng

 

1

Hướng dẫn sử dụng nguồn lực thông tin của

Thư viện

- Các sản phẩm, dịch vụ và nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện.

-  Chính sách, nội quy và quy trình sử dụng Thư viện.

- Các vùng phân loại DDC và cách bố trí tài liệu trong kho.

- Thực hành tìm tài liệu bằng thư mục trực tuyến OPAC

- Thực hành tìm tài liệu nội sinh số DSPACE

- Thực hành tìm tại liệu trên thư viện số tailieu.vn

4 tiết

2

Tra cứu thông tin trên

Internet

-  Tổng quan về Internet và các nguồn thông tin trên Internet.

-  Kỹ thuật tìm kiếm và truy cập thông tin từ các công cụ tìm tin trên Internet (Google, Google Scholar).

- Thực hành tìm tin hiệu quả trên Internet.

- Tiêu chí thẩm định nội dung thông tin và chất lượng nguồn tin trên Internet.

4 tiết

3

Kỹ năng thông tin chuyên ngành

-  Tổng quan về các nguồn tài nguyên thông tin điện tử và các cơ sở dữ liệu khoa học chuyên ngành.

- Kỹ thuật tìm kiếm và truy cập thông tin từ các công cụ hỗ trợ tìm tin trực tuyến.

- Hoạch định chiến lược và thực hành tìm kiếm thông tin theo chuyên đề, bao gồm:

•    Xác định nhu cầu thông tin

•    Chọn nguồn thông tin để khai thác

•    Tìm hiểu cơ chế hoạt động và chức năng của các nguồn thông tin đó

•    Triển khai việc định vị và truy cập thông tin

•    Đánh giá lại quy trình để điều chỉnh và cải tiến chiến lược tìm kiếm

- Thẩm định nội dung thông tin và chất lượng nguồn tin.

- Kỹ năng trích dẫn tài liệu, quyền sở hửu trí tuệ và bản quyền.

4 tiết

 

Chương trình đào tạo nguồn lực thông tin được triển khai dưới hình thức lớp học tập trung tại phòng máy của Nhà trường. Các lớp đào tạo được tổ chức miễn phí theo nhu cầu đăng ký tự nguyện của sinh viên, sinh viên có thể đăng ký học cả ba lớp hoặc số lượng ít hơn tuỳ chọn; các lớp này sẽ được tổ chức thường xuyên trong các tháng 3, 5, 7, 9, 11 hàng năm tuỳ theo nhu cầu đăng ký của sinh viên.

 

Đối với sinh viên khoá mới, Thư viện đã hướng dẫn kỹ năng sử dụng và khai thác thư viện điện tử, thư viện số cho từng khoá học là nội dung bắt buộc trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm. Trên trang web của Thư viện đều có hướng dẫn sử dụng các tiện ích của Thư viện, cũng như các ý kiến đóng góp cho thư viện rất thuận tiện cho NDT.

 

Công tác đào tạo đội ngũ người làm thư viện

Tiếp tục tăng cường bồi dưỡng và đào tạo người làm thư viện về chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Đặc biệt chú ý đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cho thư viện tương lai: đào tạo thạc sỹ; tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn, đặc biệt đối với những viên chức chưa đạt chuẩn về nghiệp vụ thư viện.

 

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển đội ngũ người làm thư viện hiện nay có 10 người, trong đó 80% có trình độ đại học và trên đại học.

 

Công tác phục vụ

Thư viện Nhà trường đặc biệt coi trọng thái độ và tinh thần phục vụ NDT. Người làm thư viện quan niệm rằng sinh viên đến học tại Thư viện cần một không gian học thoải mái, thân thiện và được tôn trọng. Người làm thư viện có trách nhiệm quan tâm giải quyết tận tình các yêu cầu của NDT. Đối với việc phục vụ NDT phải thực hiện đúng với nội quy như đúng giờ, nhiệt tình, thân thiện… đáp ứng nhu cầu NDT. Thư viện đã thiết lập hòm thư góp ý trên công thông tin thư viện để giải quyết mọi góp ý của NDT. Việc cung cấp các tài liệu luôn cập nhật, Thư viện còn cung cấp một khoảng không gian phù hợp cho việc học cá nhân, thảo luận nhóm, trao đổi, toạ đàm... Vai trò hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp dạy và học của Thư viện còn thể hiện ở việc cung cấp cho NDT các phương tiện hiện đại như phòng Internet, phòng đọc đa phương tiện… phục vụ nhu cầu trao đổi thông tin, tham gia các khoá đào tạo trực tuyến. Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy và học người làm thư viện phải trở thành người tư vấn thông tin, hướng dẫn NDT tìm kiếm thông tin, tư vấn nguồn tài liệu phục vụ cho môn học, người làm thư viện trở thành cầu nối giữa giảng viên, tài liệu và sinh viên.

 

Đa dạng hoá các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện

Hiện nay, Thư viện trường Đại học Hà Tĩnh, bên cạnh dịch vụ mượn đọc tại chỗ và mượn đọc về nhà theo truyền thống, trong thời gian tới thư viện còn chú trọng phát triển các sản phẩm và dịch vụ thông tin có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của NDT.

 

Tổ chức và cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu và khả năng tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị gia tăng cao.

 

Trong các dịch vụ, dịch vụ cung cấp thông tin theo chuyên đề được chú trọng và là điểm nhấn cho công tác phục vụ nghiên cứu khoa học trong Nhà trường. Mục đích của dịch vụ này giúp NDT nắm bắt nhanh chóng, đầy đủ, toàn diện thông tin thư mục mới nhất hoặc những thành tựu trong các lĩnh vực khoa học, giúp họ rút ngắn thời gian tra tìm thông tin.

 

Bên cạnh đó, Thư viện cũng quan tâm đến việc nâng cao hình thức phổ biến thông tin theo yêu cầu đặt trước. Đây là loại dịch vụ cung cấp các thông tin có nội dung và hình thức đã được xác định từ trước một cách chủ động và định kỳ tới NDT, người làm thư viện triển khai các hoạt động nhằm cung cấp cho NDT những thông tin cô đọng và phù hợp với nhu cầu của họ.

 

Thông tin là bộ phận không thể tách rời việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của NDT. Nhu cầu tin của NDT ngày càng đa dạng, phong phú và sâu sắc, đồng thời đòi hỏi phải được đáp ứng ngày càng nhanh chóng, chính xác bằng những dịch vụ thông tin hiện đại.

 

Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu được sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh ưa thích vì nó cho phép NDT có được bản sao toàn bộ hoặc một phần tài liệu mình cần một cách nhanh chóng và thuận lợi ngay tại phòng sao chụp của Thư viện.

 

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, từ thư viện truyền thống của 3 cơ sở sáp nhập với nguồn lực thông tin ban đầu còn hạn chế, hiện nay Thư viên trường Đại học Hà Tĩnh đã trở thành một Trung tâm Thư viện hiện đại với nguồn lực thông tin dồi dào gồm cả tài nguyên giấy và tài nguyên số. Thư viện của Nhà trường đã trở thành thư viện điện tử, thư viện số, cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ người làm thư viện được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

 

Thư viện trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được những thành công nhất định, có những đóng góp đáng kể vào thành tích đào tạo chung của Nhà trường, nhiều năm liền được tặng Bằng khen “Tập thể Lao động Xuất sắc” của Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Thư viện trở thành một điểm sáng về tri thức, một điểm đến quen thuộc đối với sinh viên trường Đại học Hà Tĩnh và là giảng đường thứ hai của học sinh, sinh viên. Trung tâm Thư viện sẽ là một mô hình thư viện hiện đại hoạt động hiệu quả và hy vọng trong tương lai Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh trở thành một không gian học tập mở của các đối tượng NDT.

 

                                 ThS. Đinh Văn Nam - Giám đốc Thư viện trường Đại học Hà Tĩnh

 

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn