ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Trung tâm Thư viện tập huấn năng lực thông tin cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ
(13/11/2017)

Trung tâm Thư viện

Nhận thức được tầm quan trọng của năng lực thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại phòng tin học số 04, nhà A4 - Cơ sở 1 Trung tâm Thư viện đã tổ chức chương trình tập huấn “Năng lực thông tin” cho sinh viên năm thứ nhất khoa Ngoại ngữ dưới sự chia sẻ của cán bộ thư viện ThS. Trần Dương.

 

Năng lực thông tin là một trong những kiến thức và kỹ năng then chốt, cần thiết trong việc nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào. Đó là điều kiện tiên quyết cho việc học tập suốt đời và cho phép người học tham gia một cách chủ động và có phê phán vào nội dung học tập và mở rộng việc nghiên cứu, trở thành người có khả năng tự định hướng, tự kiểm soát tốt hơn quá trình học của mình. Năng lực thông tin là khả năng nhận biết nhu cầu thông tin, khả năng định vị, tìm kiếm, đánh giá, sử dụng thông tin cũng như thái độ sẵn sàng chia sẻ thông tin với mọi người.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của năng lực thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học của của sinh viên, chiều ngày 10 tháng 11 năm 2017, tại phòng tin học số 04, nhà A4 - Cơ sở 1, Trung tâm Thư viện đã tổ chức chương trình tập huấn “Năng lực thông tin” cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ (K10. Ngôn ngữ Anh và K10. Ngôn ngữ Trung Quốc) dưới sự chia sẻ của cán bộ thư viện ThS. Trần Dương. Chương trình “Năng lực thông tin” gồm những nội dung:

 

- Tìm kiếm thông tin tại Trung tâm Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh.

 

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên internet

 

- Giới thiệu một số website thư viện số (Website tài liệu số miến phí và thu phí trên thế giới và ở Việt Nam).

 

- Kỹ năng trích dẫn tài liệu tham khảo sử dụng phần mềm Endnote X7

 

Sau buổi tập huấn sinh viên viên Khoa Ngoại ngữ nhận thức được tầm quan trọng của năng lực thông tin trong học tập và nghiên cứu khoa học. Buổi tập huấn đã trang bị cho người dùng tin những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc tìm kiếm, đánh giá và sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sẵn có bên trong và bên ngoài Thư viện để phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Khoa Ngoại ngữ là khoa tiên phong và rất quan tâm đến phát triển năng lực thông tin cho sinh viên. Trong thời gian tới Trung tâm Thư viện sẽ đẩy mạnh chương trình tập huấn “Năng lực thông tin” cho sinh viên trong toàn trường.

 

Một số hình ảnh của buổi tập huấn

 

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn