ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

QUY TRÌNH LÀM THẺ SINH VIÊN KIÊM THẺ THƯ VIỆN
(01/04/2013)

1. Cấp thẻ lần đầu

            Cấp thẻ tập trung theo lớp, đấu khoá học, do phòng công tác HSSV kết hợp với Thư viện đảm nhiệm.

* Yêu cầu:

- Danh sách sinh viên làm thẻ thư viện phải điền đầy đủ các thông tin:

+ Mã số sinh viên;

+ Họ và tên;

+ Ngày tháng năm sinh;

+ Lớp h ọc;

+ Khoa, ngành học;

+ Khoá học;

+ Mỗi sinh viên nộp 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 (Sau ảnh điền đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; lớp học; khoá học; ngành học).

+ Xếp ảnh theo danh sách lớp.

- Lệ phí làm thẻ:   

+ Đối với sinh viên Đại học 60.000 đ/cả khoa học.

+ Đối với sinh viên Cao đẳng 50.000 đ/cả khoa học.

+ Đối với học sinh THCN 40.000 đ/cả khoa học.

- Những điều cần lưu ý khi sử dụng thẻ:

       + Không để hư ảnh, mờ mã vạch.
       + Không đưa thẻ cho người khác sử dụng, không sử dụng thẻ của người khác

2. Cấp lại thẻ

* Áp dụng cho các trường hợp:

       - Chưa làm thẻ theo tâp thể lớp

       - Mất thẻ thư viện.
       - Thẻ bị hư hỏng (mờ ảnh, mờ mã vạch … ).

              * Thủ tục làm thẻ gồm:

                      + Ðơn xin làm thẻ sinh viện ( theo mẫu).

                      + Nộp 01 ảnh màu 2 x 3.

                      + Phía sau ảnh phải ghi rõ: Họ và tên; ngày tháng năm sinh;lớp; khoá học; khoa; ngành học.

* Lệ phí làm thẻ:

 - Trường hợp chưa làm thẻ theo tập thể lớp  

         + Đối với sinh viên Đại học 40.000 đ/cả khoa học.

         + Đối với sinh viên Cao đẳng 40.000 đ/cả khoa học.

         + Đối với học sinh THCN 40.000 đ/cả khoa học.

 - Trường hợp mất thẻ, thẻ hư hỏng

+ Lệ phí làm thẻ 40.000 đ/01 thẻ

3. Cấp lại thẻ bị thu hồi

Sinh viên bị thu hồi thẻ (Quá hạn nhiều ngày, vi phạm nội quy như quy định của nội quy sử dụng thư viện) có nhu cầu làm thủ tục xin cấp lại thẻ thư viện như sau:

Bạn đọc làm đơn xin cấp lại thẻ có cam kết phải thực hiện nội qui thư viện.

       + Lệ phí cấp thẻ 20.000 đ/01 thẻ.

Địa điểm làm thẻ: Phòng công tác HSSV theo chế độ một cửa, gặp cô Nguyễn Thị Hậu, điện thoại 0914177750. Sau 5 ngày đến nhận thẻ.

- Thời gian : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

            * Chú ý: Sinh viên vi phạm nội qui thư viện sẽ bị thu hồi thẻ./.

 

                                                   TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

    

 

 

Mẫu đơn cấp lại thẻ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

  

Kính gữi:          - Ban giám hiệu;

                        - Phòng Công tác HSSV,

                             

Tên tôi là: ……………………………………………………………………

Mã số sinh viên:……………………………………………………………...

Ngày sinh: …………………………………..Giới tính: ………………….......

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………..................

Là HSSV lớp:………………………………..Khoa: …………………...........

Khóa học:……………………………………Ngành học:……………………

Nơi ở hiện tại ( nội hay ngoại trú):……………………………………………...

Tôi viết đơn này xin được cấp lại thẻ sinh viên.

Lý do:…………………………………………………………………………

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu mọi hình thức kỹ luật của nhà trường.

 

                                                        Hà Tĩnh, ngày ……tháng……năm…….

 

XÁC NHẬN CỦA BCN KHOA                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

 

Ý KIẾN CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn