ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Học liệu mở trên Thế giới
(06/11/2017)

Cơ sở dữ liệu SPRINGER  (Hướng dẫn Search)

  Springer là một Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập cho các nhà nghiên cứu từ tất cả các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học, nhân văn và khoa học xã hội để xuất bản truy cập mở trong các tạp chí và sách. Xuất bản với SpringerOpen giúp công việc của bạn có sẵn trực tuyến miễn phí cho tất cả mọi người, ngay sau khi xuất bản và quy trình sản xuất và đánh giá ngang hàng cấp cao của chúng tôi đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của công việc.

 

 Cơ sở dữ liệu AU PRESS  (Hướng dẫn Search)

  AU PRESS - Athabasca University là cơ sở dữ liệu cung cấp truy cập miễn phí tài liệu thuộc nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh & Kinh tế, Truyền thông & Nghiên cứu Văn hoá, Giáo dục từ xa, Giáo dục trực tuyến, Nghiên cứu môi trường, Phim ảnh, Triết học, Tâm lý học, Khoa học, Công nghệ,… Ngoài ra cơ sở dữ liệu còn cung cấp truy cập đến nhiều tạp chí khoa học miễn phí.

 

Cơ sở dữ liệu EBOOK777  (Hướng dẫn Search)

  Ebook777 là một Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập đến hàng triệu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Kiến trúc, Nghệ thuật, Văn hóa, Thiết kế, Vẽ, Kinh tế học, Bách khoa toàn thư và từ điển, Kỹ thuật và Công nghệ, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ học, Tâm lý học, Triết học, Quan hệ công chúng, Du lịch, Phát triển web,... Tài liệu trên cơ sở dữ liệu này có thể tải miễn phí về.