ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Website học liệu mở trên Thế giới
(06/11/2017)

1. Thư viện số Questia

Questia là thư viện trực tuyến đầu tiên cung cấp dịch vụ truy cập 24/7 vào bộ sưu tập trực tuyến sách điện tử và tạp chí lớn nhất thế giới về Khoa học Xã hội và Nhân văn

Địa chỉ truy cập: https://www.questia.com

 

2. Thư viện số Đại học Waikato

Thư viện số Đại học Waikato là thư viện số xây dựng các bộ sưu tập số luận án, luận văn của nhiều Trường Đại học.

Địa chỉ truy cập: http://researchcommons.waikato.ac.nz

 

3. Thư viện số University Libraries của đại học Levada, Reno

Thư viện số cho phép bạn đọc truy cập miễn phí các tạp chí và bài viết về tất cả các lĩnh vực khoa học.

Địa chỉ: http://wx2mz2qh4l.search.serialssolutions.com/?L=WX2MZ2QH4L

 

4. Luận văn truy cập mở - Open Access Theses and Dissertations

Cung cấp các luận án, luận văn của các trường đại học trên thế giới.

Địa chỉ truy cập: https://oatd.org

 

5. Tạp chí khoa học của Viện Clute

Viện Clute đã xuất bản và cho phép người sử dụng truy cập phần lớn miễn phí nhiều tạp chí học thuật.

Địa chỉ truy cập: http://www.cluteinstitute.com/ojs/

 

6. Chỉ dẫn tạp chí miễn phí -(Doaj – Directory of Open Access Journal)

Đây là dự án lớn cho phép truy cập miễn phí đến các tạp chí khoa học và học thuật toàn văn ở nhiều lĩnh vực chủ đề và ngôn ngữ khác nhau

Địa chỉ truy cập: https://doaj.org/

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn