ĐĂNG NHẬP

Phòng đọc

Lượt Truy Cập

Website học liệu mở Việt Nam
(06/11/2017)

1. Tài liệu số - Book online của Bộ GD&ĐT

Cung cấp các giáo trình, bài giảng của nhiều chuyên ngành đào tạo các Trường Đại học ở Việt Nam

Địa chỉ truy cập: http://www.ebook.edu.vn

 

2. Mạng Giáo dục Edunet

Địa chỉ truy cập: http://edu.net.vn/media

 

3. Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER) 

Thư viện học liệu mở Việt Nam (VOER) gồm rất nhiều tài liệu về tất cả các lĩnh vực bạn đọc có thể khai thác phục vụ cho giáo dục và đào tạo, công việc, cuộc sống,... VOER được tài trợ bởi Vietnam Foundation

Địa chỉ truy cập: http://voer.edu.vn/

 

4.  FETP OpenCourseWare - Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Đây không phải là một dự án đào tạo từ xa, mà là một nguồn tư liệu để những ai đang học tập và làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách có thể nâng cao kiến thức và khám phá những cách thức tiếp cận mới trong quá trình học tập và xây dựng giáo trình.

Địa chỉ truy cập: http://www.fetp.edu.vn/vn/hoc-lieu-mo-fetp/hoc-lieu-mo-fetp/

 

5. Tài liệu mở Đại học Quốc gia Hà Nội

Tài liệu mở Đại học Quốc gia Hà Nội là thư viện số mở cung cấp tài liệu của các chuyên ngành đào tạo của các Trường ĐH thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Địa chỉ truy cập: http://repository.vnu.edu.vn/

 

6. Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến là một dịch vụ cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam

Địa chỉ truy cập: http://www.vjol.info/index.php/index/index

 

7. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ truy cập: https://js.vnu.edu.vn/

 

 

Copyright © 2010 by Trung tâm thông tin thư viên – Trường Đại học Hà Tĩnh. All rights reserved
Địa chỉ: số 447, đường 26/3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Việt Nam. Điện thoại: 0393.885305. Email:thongtinthuvien@htu.edu.vn