Hướng dẫn sử dụng thư viện

BẠN ĐỌC VÀO SỬ DỤNG THƯ VIỆN THEO QUY TRÌNH SAU:

1. Để đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định

2. Trình thẻ SV/thẻ Cán bộ cho cán bộ Thư viện để xác nhận tại quầy thủ thư.

3. Chọn vị trí thích hợp để học tập và nghiên cứu:

4. Xuất trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng. Kiểm tra số lượng, tình trạng tài liệu trước khi mượn.

5. Số lượng tài liệu mượn đọc tại phòng đọc không quá 03 cuốn/1 lần.  Chỉ được mượn tiếp tài liệu khác khi đã trả tài liệu đã mượn.

6. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc; không được lấy cắp, tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác

7. Trước khi ra về bạn đọc trả sách báo đầy đủ cho thủ thư và nhận lại thẻ đọc.

8. Trường hợp bạn đọc mượn tài liệu về nhà:

* Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên:

– Số sách mượn tối đa là 5 cuốn.

– Thời gian mượn: 1 học kỳ

 Trước khi chuyển ngành, đi công tác hay đi học dài ngày, thôi việc, nghỉ hưu bạn đọc phải trả hết tài liệu đã mượn.       

* Đối với Học sinh sinh viên:

–  Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 02 tài liệu ( bản ).

– Thời hạn mượn không quá 3 ngày (từ thứ 6 tuần trước đến thứ 2 tuần tiếp theo)

– Bạn đọc phải đặt các tiền lại theo giá trị của tài liệu (giá bìa). Thủ thư sẽ hoàn lại tiền đặt các ngay khi bạn đọc trả tài liệu.

9. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

– Vi phạm nội quy thực hiện nếp sống văn minh tại thư viện: Tùy vào mức độ bị nhắc nhở hoặc bị treo thẻ thư viện.

– Mượn tài liệu quá hạn.

     +  Mỗi lần vi pham thẻ thư viện bị bấm 1 lỗ.

     + Quá hạn từ ngày thứ 2 thư viện sẽ báo lên khoa và treo thẻ thư viện

     + Vi phạm lần thứ 3: tước quyền sử dụng thẻ thư viện.

– Nếu bạn đọc cắt xén, làm rách nát, hư hỏng tài liệu sẽ phải bồi thường gấp 5 lần giá tiền

mua tài liệu (căn cứ vào giá in trên bìa, giá nhân bản tài liệu hoặc danh mục đặt mua tài liệu).

Bạn đọc làm mất tài liệu của thư viện phải đền số tiền gấp 8 lần giá tiền mua tài liệu.

– Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu, tài sản khác của thư viện: chịu hình thức cảnh cáo đến kỷ luật từ cấp khoa đến cấp trường.

– Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.