Sứ mạng tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

Sứ mạng: Trung tâm Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực thu thập, tổ chức, quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin phục vụ cho học tập, nghiên cứu của Người dùng tin Trường Đại học Hà Tĩnh. Xây dựng Thư viện thực sự trở thành giảng đường thư hai, người thầy thứ hai, thúc đẩy tự học, tự nghiên cứu làm tiền đề cho khả năng tự học suốt đời của Người dùng tin Trường Đại học Hà Tĩnh.

Tầm nhìn: Xây dựng một Trung tâm Thư viện tiên tiến, hiện đại theo hướng không gian học tập chung, hướng tới  đạt chuẩn trong nước và khu vực. Nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.      

Giá trị cốt lỏi: Dân chủ – Tự do trí tuệ – Nguồn lưc thông tin – Trình độ nghiệp vụ, dịch vụ chuyên nghiệp – Nâng cao văn hóa đọc và năng lực thông tin

– Dân chủ: Người dùng tin có quyền tự do sử dung nguồn tài nguyên thông tin của thư viện để phục vụ học tập, nghiên cứ khoa học và thỏa mãn nhu cầu tin

– Tự do trí tuệ: Người dùng tin trong Nhà trường đều có quyền tìm kiếm và tiếp nhận thông tin thuộc mọi quan điểm mà không hề bị bất cứ một trở ngại nào

– Nguồn lực thông tin: Thư viện của trường có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học.

– Trình độ nghiệp vụ, dịch vụ chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ cán bộ thư viện tinh nhuệ, chuyên nghiệp, nhiệt tình. Cung cấp một môi trường hỗ trợ sáng tạo, linh hoạt và hợp tác; duy trì một môi trường thuận lợi cho học tập, nghiên cứu, thể hiện, thực thi nhiệm vụ và mang tính tương tác.

– Nâng cao văn hóa đọc và phát triển năng lực thông tin cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh