Nội quy thư viện

NỘI QUY THƯ VIỆN

Để bảo vệ quyền lợi của tất cả bạn đọc sử dụng thư viện cũng như đảm bảo hoạt động của thư viện ngày càng có hiệu quả hơn, Trường Đại học Hà Tĩnh qui định:

1. Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản thẻ thư viện, không cho người khác mượn thẻ. Khi bị mất thẻ, phải  báo ngay cho cán bộ thư viện. Nếu bạn đọc để người khác sử dụng thẻ của mình, làm hư hỏng, mất tài liệu, bạn đọc phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

2. Giữ gìn vệ sinh chung, trật tự và tuyệt đối không hút thuốc trong khu vực thư viện.

3. Xuất trình thẻ thư viện tại quầy thủ thư. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng. Kiểm tra số lượng, tình trạng tài liệu trước khi mượn.

4. Số lượng tài liệu mượn đọc tại phòng đọc không quá 03 cuốn/1 lần.  Chỉ được mượn tiếp tài liệu khác khi đã trả tài liệu đã mư ợn.

5. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc; không được lấy cắp, tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác

6. Trước khi ra về bạn đọc trả sách báo đầy đủ cho thủ thư và nhận lại thẻ đọc.

7. Trường hợp bạn đọc mượn tài liệu về:

* Đối với bạn đọc là cán bộ, giảng viên:

+ Số sách mượn tối đa là 5 cuốn.

+ Thời gian mượn: 1 học kỳ

+ Trước khi chuyển ngành, đi công tác hay đi học dài ngày, thôi việc, nghỉ hưu bạn đọc phải trả hết tài liệu đã mượn.       

* Đối với Học sinh sinh viên:

+  Mỗi lần chỉ được mượn tối đa 02 tài liệu ( bản ).

+ Thời hạn mượn không quá 3 ngày (từ thứ 6 tuần trước đến thứ 2 tuần tiếp theo)

+ Bạn đọc phải đặt các tiền lại theo giá trị của tài liệu (giá bìa). Thủ thư sẽ hoàn lại tiền đặt các ngay khi bạn đọc trả tài liệu.

8. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

– Vi phạm nội quy thực hiện nếp sống văn minh tại thư viện: Tùy vào mức độ bị nhắc nhở hoặc bị treo thẻ thư viện.

– Mượn tài liệu quá hạn:
+  Mỗi lần vi pham thẻ thư viện bị bấm 1 lỗ
+ Quá hạn từ ngày thứ 2 thư viện sẽ báo lên khoa và treo thẻ thư viện

+ Vi phạm lần thứ 3: tước quyền sử dụng thẻ thư viện.

– Nếu bạn đọc cắt xén, làm rách nát, hư hỏng tài liệu sẽ phải bồi thường gấp 5 lần giá tiền mua tài liệu   (căn cứ vào giá in trên bìa, giá nhân bản tài liệu hoặc danh mục đặt mua tài liệu).

Bạn đọc làm mất tài liệu của thư viện phải đền số tiền gấp 8 lần giá tiền mua tài liệu.

– Làm hư hại, đánh tráo, chiếm dụng tài liệu, tài sản khác của thư viện: chịu hình thức cảnh cáo đến kỷ luật từ cấp khoa đến cấp trường.

Trong trường hợp làm hư hại nghiêm trọng vốn tài liệu và các tài sản khác của thư viện, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu, cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy trên.