Giới thiệu chung

Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số: 920 QĐ/TCCB ngày 28/09/2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh; trên cơ cở sáp nhập tổ Thư viện Trường Cao đẳng Sư Phạm Hà Tĩnh, tổ Thư viện Trường trung cấp Kinh Tế Hà Tĩnh và tổ Thư viện phân hiệu đại học Vinh tại Hà Tĩnh

Trung tâm Thông tin Thư viện có tổng diện tích sử dụng 1000m2 gồm tầng 1 và tầng 2 khu nhà hành chính với 400 chỗ ngồi đọc, hệ thống thư viện điện tử, 20 máy tính nối mạng internet dành cho sinh viên

Với mục tiêu hoạt động là tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, nhân văn…phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của hơn 300 cán bộ, giảng viên và trên 5.000 học sinh, sinh viên các hệ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và sau đại học trong toàn trường.

– Hệ thống các kho tài liệu, với 11352 đầu sách, hơn 72486 cuốn.

– Hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử.

– Hệ thống mạng thông tin nội bộ được kết nối để truy cập, khai thác và sử dụng các nguồn thông tin qua mạng internet. Hiện tại, Trung tâm đang thực hiện chính sách miễn phí việc sử dụng thông tin tư liệu đối với các đối tượng trong diện phục vụ của Trung tâm. Chiến lược phát triển củaTrung tâm Thư viện theo hướng không gian học tập chung, hướng tới đạt chuẩn trong nước và khu vực. Nhằm góp phần phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.