Quy trình làm thẻ thư viện Đại Học Hà Tĩnh

  • Cấp thẻ lần 1 

Cấp thẻ tập trung theo lớp, đấu khoá học, do phòng công tác HSSV kết hợp với Thư viện đảm nhiệm.

Yêu cầu:

– Danh sách sinh viên làm thẻ thư viện phải điền đầy đủ các thông tin:

     + Mã số sinh viên;

     + Họ và tên;

     + Ngày tháng năm sinh;

     + Lớp học;

     + Khoa, ngành học;

     + Khoá học;

     + Mỗi sinh viên nộp 01 ảnh màu cỡ 2 x 3 (Sau ảnh điền đầy đủ các thông tin: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; lớp học; khoá học; ngành học).

     + Xếp ảnh theo danh sách lớp.

Lệ phí làm thẻ:   

Những điều cần lưu ý khi sử dụng thẻ:

     + Không để hư ảnh, mờ mã vạch.

     + Không đưa thẻ cho người khác sử dụng, không sử dụng thẻ của người khác

  • Cấp lại thẻ 2

Áp dụng cho các trường hợp:

     + Chưa làm thẻ theo tập thể lớp

     + Mất thẻ thư viện.

     + Thẻ bị hư hỏng (mờ ảnh, mờ mã vạch … ).

Thủ tục làm thẻ gồm:

     + Ðơn xin làm thẻ sinh viện ( theo mẫu).

     + Nộp 01 ảnh màu 2 x 3.

     + Phía sau ảnh phải ghi rõ: Họ và tên; ngày tháng năm sinh;lớp; khoá học; khoa; ngành học.

Lệ phí làm thẻ

Cấp lại thẻ bị thu hồi

Sinh viên bị thu hồi thẻ (Quá hạn nhiều ngày, vi phạm nội quy như quy định của nội quy sử dụng thư viện) có nhu cầu làm thủ tục xin cấp lại thẻ thư viện như sau:

Bạn đọc làm đơn xin cấp lại thẻ có cam kết phải thực hiện nội qui thư viện.

     + Lệ phí cấp thẻ 20.000 đ/01 thẻ.

Địa điểm làm thẻ: Phòng công tác HSSV theo chế độ một cửa,

– Thời gian : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính.

* Chú ý: Sinh viên vi phạm nội qui thư viện sẽ bị thu hồi thẻ./.

 

                                                                               TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN