GTS: Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non

Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non Bìa sách Hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong trường mầm non
GGXH1104457-GGXH1104461; SGXH1106615-SGXH1106619 – Phòng đọc CS1
Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Thu hoà, Trần Thị Thanh
Giáo dục Việt Nam
2010
75

Cuốn sách được thiết kế dưới dạng bài tập, gồm các nội dung về Nước; Không khí; Đất và các hoạt động giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân; Giữ gìn nhà cửa, lớp học; Giữ gìn và bảo vệ nguồn nước; Chăm sóc vật nuôi, cây cối… Mỗi phần được biên soạn với những hình ảnh minh hoạ sinh động, hấp dẫn, tạo cơ hội cho trẻ “học mà chơi, chơi mà học”, giúp trẻ không chỉ được quan sát, học hỏi mà còn có thể vẽ, tô màu, kể chuyện… trực tiếp vào các tranh tình huống.