Nghề Thông tin – Thư viện: Yêu sách vẫn chưa đủ!

Người làm nghề Thông tin – Thư viện hay còn gọi là Thủ thư là một người làm việc liên quan đến thư viện, coi giữ sách trong thư viện. Đây là một chuyên gia về thông tin, lưu trữ, xắp sếp hồ sơ, phân loại, sắp xếp sách vở, đánh bút lục, lau, quét sách ở các kệ sách, hướng dẫn tra cứu thông tin… được đào tạo về khoa học thư viện, là người thông thạo việc tổ chức và quản lý dịch vụ thông tin hoặc các tài liệu cho những người có nhu cầu thông tin.

Thông thường, thủ thư làm việc trong một thư viện công cộng hoặc một thư viện trong các trường đại học, trường tiểu học hoặc trường trung học, các thư viện trong doanh nghiệp hoặc công ty, hoặc cơ quan khác như một bệnh viện, công ty luật…. Công việc này có điểm tương đồng với những người làm nghề nhân viên lưu trữ.

Sự kiên nhẫn, cẩn thận, tỉ mỉ là một trong những tố chất hàng đầu để theo đuổi nghề Thông tin thư viện

Công việc của người Thủ thư:

Thủ thư là người quản lí, giữ gìn và phát triển vốn tài liệu để phục vụ nhu cầu đọc, tìm hiểu của độc giả. Ngoài những chức năng nhiệm vụ chung, tùy theo mục đích, quy mô mà từng thư viện có thêm các chức năng, nhiệm vụ riêng và phục vụ đối tượng người đọc khác nhau. Công việc của thủ thư:

– Lựa chọn tài liệu, tiếp nhận các dạng (loại) tài liệu mới, phân loại tài liệu theo danh mục hoặc theo loại hình tài liệu

– Tổ chức sắp xếp và bảo quản các loại hình tài liệu theo một trật tự nhất định.

– Xây dựng và duy trì các cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích tìm kiếm tài liệu dễ dàng, thuận lợi.

– Tiến hành trang bị chuyên biệt cho các diện tích sử dụng của thư viện, luôn luôn giữ gìn cho cơ sở vật chất – kĩ thuật ở trong tình trạng tốt nhất.

– Giới thiệu vốn tài liệu của thư viện, hướng dẫn sử dụng thư viện, nghiên cứu nhu cầu đọc, nhu cầu tin tức để việc phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi đối tượng độc giả.

– Kiểm tra, kiểm soát việc mượn sách, đọc sách của bạn đọc

Ngoài tình yêu đặc biệt dành cho sách, để làm được một người thủ thư tốt cần có một số yêu cầu nhất định:

– Có khả năng tổ chức, quản lí, sắp xếp công việc.

– Có sức khỏe tốt (vì làm việc trong môi trường này rất độc hại)

– Kiên nhẫn, tỉ mỉ, cẩn thận.

– Có khả năng giao tiếp tốt.

– Biết ngoại ngữ và tin học.