Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc

        Văn hóa Việt Nam luôn tôn vinh những giá trị truyền thống, giá trị của gia đình. Chính vì vậy, ngày 28/6 hàng năm được chọn làm ngày gia đình Việt Nam để tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình, những giá trị văn hóa tốt đẹp từ ngàn đời xưa.

         Hướng tới kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam, Trung tâm Thông tin – Thư viện  giới thiệu đến quý độc giả cuấn sách “Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc”.

       

        Trong nhiều năm qua, câu hỏi “Thế nào là gia đình hạnh phúc?” đã thu hút sự quan tâm và tranh luận của cả giới nghiên cứu khoa học lẫn hoạch định chính sách. Tại hội nghị toạ đàm khoa học” Quan niệm về hạnh phúc của người Việt Nam” do bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức năm 2017, giới chuyên môn đã đưa ra các quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số ý kiến cho rằng nội hàm gia đình hạnh phúc cần được phác hoạ thông qua các yếu tố, như: Ăn ngon, mặc đẹp, có nhà riêng, làm việc mình thích, gia đình hoà thuận, con cháu chăm ngoan, có quan hệ họ hàng tốt…Trong khi đó, một số nhấn mạnh rằng các giá trị, như: gia đình hoà thuận, các thành viên có ý thức xây dựng gia đình, con cái vâng lời cha mẹ, bình đẳng trong gia đình…là các yếu tố quan trọng để đánh giá, xác định gia đình hạnh phúc; hay gia đình hạnh phúc cần xác định thông qua việc đảm bảo thực hiện các chức năng của gia đình.

       Hạnh phúc gia đình là khái niệm mở, quan niệm về hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều về điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội ở những thời điểm nhất định. Thậm chí, trong cùng một không gian, thời gian cụ thể, sự khác nhau về nhận thức, vị trí xã hội, điều kiện kinh tế, nhu cầu của bản thân…cũng dẫn đến đánh giá, cảm nhận về hạnh phúc khác nhau. Vì vậy khái niệm gia đình hạnh phúc trong cuốn sách “Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” tập trung nghiên cứu 3 nhóm vấn đề chính: Nhóm tiêu chí đánh giá về đời sống vật chất (những nhu cầu thiết yếu của gia đình); Nhóm tiêu chí đánh giá về đời sống văn hoá, tinh thần (hưởng thụ văn hoá, thể dục, thể thao, giải trí…); Nhóm tiêu chí đánh giá về mối quan hệ gia đình, cộng đồng (mối quan hệ vợ chồng, quan hệ với các thành viên khác trong gia đình, mối quan hệ với cộng đồng nơi cư trú).

      Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Vụ gia đình- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch biên soạn cuốn sách “Tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm cung cấp các luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về hệ thống tiêu chí xây dựng, đánh giá gia đình hạnh phúc trong gia đình Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

      Trân trọng kính mới quý độc giả đón đọc tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh!