Tạp chí trực tuyến

Tạp chí Việt Nam trực tuyến: Địa chỉ truy cập:http://www.vjol.info/index.php/index/index

VJOL (Vietnam Journals Online) là một cơ sở dữ liệu các tạp chí khoa học Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực khoa học. Mục tiêu của VJOL là quảng bá các tạp chí khoa học tham gia VJOL cũng như những công trình nghiên cứu mà các tạp chí chuyển tải tới đông đảo bạn đọc hơn. Hiện có 68 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL, với 26.475 bài viết, trong đó có 25.128 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF. VietnamJOL do INASP tài trợ.

Tạp chí Đại học Quốc gia Hà Nội: Địa chỉ truy cập:https://js.vnu.edu.vn/

Tạp chí xuất bản định kỳ, có nhiệm vụ “Công bố, giới thiệu các công trình khoa học và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn của các tác giả là các nhà khoa học trong và ngoài nước, phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học”. Tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xếp loại tạp chí khoa học hàng đầu, mỗi bài viết được tính từ 0,5 – 1 điểm. Hiện nay, Tạp chí bao gồm các chuyên san: 1) Khoa học Xã hội và Nhân văn; 2) Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; 3) Luật học; 4) Nghiên cứu Nước ngoài; 5) Toán – Lý; 6) Hóa học; 7) Kinh tế và Kinh doanh; 8) Các Khoa học Trái đất và Môi trường; 9) Nghiên cứu Giáo dục; 10) Công nghệ Thông tin – Truyền thông; 11) Khoa học sự sống; 12) Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ nano.

Tạp chí Đại học Cần Thơ: Địa chỉ truy cập: http://sj.ctu.edu.vn

Tạp chí khoa học (TCKH) Trường Đại học Cần Thơ có 02 mã số ISSN là: 1859 – 2333 (tạp chí tiếng Việt) và 2615 – 9422 (tập chí tiếng Anh). Tạp chí xuất bản hàng năm 06 kỳ tiếng Việt (các tháng: 2, 4, 6, 8, 10 và 12) và 03 kỳ tiếng Anh (các tháng: 3, 7 và 11).

Tạp chí được chia theo các phần (chuyên san) gồm: (i) Khoa học Tự nhiên-Công nghệ-Môi trường; (ii) Nông nghiệp-Thủy sản-Công nghệ Sinh học; (iii) Khoa học Xã hội-Nhân văn-Giáo dục; và (iv) Khoa học chính trị-Kinh tế-Pháp luật. Hội đồng biên tập của Tạp chí có sự tham gia của nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm và trình độ cao từ các viện, trường trong cả nước.

Tạp chí đăng tải trực tuyến (miễn phí) toàn văn các bài báo được công bố trên website của Tạp chí (sj.ctu.edu.vn) nhằm cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng vào sản xuất, được bạn đọc đánh giá cao, lượt truy cập tăng nhanh. TCKH Trường ĐHCT đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng bài gửi đăng. Năm 2016, Tạp chí được 12 Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành/Liên ngành ghi nhận và cho điểm công trình từ 0.5 đến 1.0 điểm.

Tạp chí khoa học Đại học Huế: Địa chỉ truy cập: http://jos.hueuni.edu.vn/

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí khoa học Đại học Huế ra đời với mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy và nghiên cứu trong và ngoài Đại học Huế thuộc các lĩnh vực khoa học: tự nhiên, xã hội và nhân văn, giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp, y dược… Các bài báo có tính chất tổng quan do Ban Biên tập đề nghị.

Ban Biên tập rất mong nhận được sự hợp tác của cán bộ trí thức, các nhà nghiên cứu để Tạp chí khoa học Đại học Huế mang những thông tin có giá trị khoa học đến với đọc giả. Cùng với các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực, Ban Biên tập có thể xuất bản những số đặc biệt dành riêng cho một chuyên ngành nào đó.

Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên: Địa chỉ truy cập: http://jst.tnu.edu.vn/jst/index

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171, 2374-9098; e-ISSN 2615-9562) là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Tạp chí đã được lập chỉ mục ACI từ năm 2020.

Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các lĩnh vực “Khoa học” bao gồm cả Khoa học tự nhiên và Khoa học Xã hội-Nhân văn và Kinh tế. Hằng năm xuất bản định kỳ một số tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tạp chí bao gồm bốn chuyên san, mỗi chuyên san là một ấn phẩm định kỳ độc lập, có Ban biên tập riêng, bao gồm: Khoa học Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Sinh học-Y Dược, Khoa học Xã hội Nhân văn và Kinh tế; Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ; Khoa học Giáo dục.

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. Các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote… để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần mềm trích dẫn tự động.

Tạp chí Khoa học Đại học Vinh: Địa chỉ truy cập: http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là tạp chí đa lĩnh vực, công bố các kết quả nghiên cứu nguyên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh trên 2 chuyên san: Natural Sciences and Technology và Social Sciences and Humanities.

Series A: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (Natural Sciences and Technology)

Công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: Toán và Vật lý, Khoa học Trái đất và Môi trường, Khoa học Sự sống, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin, truyền thông và các lĩnh vực khác liên quan. Mỗi năm, tạp chí sẽ xuất bản ít nhất 01 số bằng tiếng Anh.

Series B: Khoa học Xã hội và Nhân văn (Social Sciences and Humanities)

Công bố các kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của các lĩnh vực: Ngôn ngữ và Văn học, Lịch sử và Khảo cổ, Địa lý, Khoa học Giáo dục, Kinh tế – Luật, Kinh tế và Kinh doanh, Nghiên cứu Quản lý và Chính sách, Nghiên cứu pháp lý và các lĩnh vực khác liên quan. Mỗi năm, tạp chí sẽ xuất bản ít nhất 01 số bằng tiếng Anh.