Khảo sát bạn đọc

Nhằm đánh giá thực trạng NLTT của SV Trường Đại học Hà Tĩnh, Trung tâm Thông tin – Thư viện rất mong bạn dành thời gian đọc kỹ và trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu tích chọn đáp án. Tất cả các câu hỏi đều được đảm bảo giữ kín và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!

Các bạn vui lòng click vào link sau: https://docs.google.com/forms/d/1WBO_b1nUsFReZVscmAAN3k-I9GrfKQmPNEpHhooWI7E/viewform?fbclid=IwAR0QpGJedkgIxPE1D_denMSKjRaTtFGGdIpLf7u5pRD6zTe6Qd_sfI5Teyo&edit_requested=true