Giới thiệu “Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu khoa học” của TS. Nguyễn Văn Tịnh

        Kỹ năng nghiên cứu khoa học là một thành tố quan trọng trong hoạt động nghề nghiệp ở tất cả các nhóm ngành của các cơ sở giáo dục đại học. Nghiên cứu khoa học là một hoạt động mang tính trí tuệ, sáng tạo cao, quá trình nhận thức chân lý khoa học, lao động trí tuệ phức tạp, gian khổ nhưng đầy hứng thú. Với mục tiêu là sản sinh ra dữ liệu mới, thông tin mới, và kiến thức mới. Kỹ năng nghiên cứu khoa học là cách thức tiến hành nghiên cứu một đề tài khoa học; khóa luận; luận văn; luận án. Người làm khoa học đòi hỏi phải có kiến thức và có phương pháp nghiên cứu.

         Cuốn “Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu khoa học” sẽ dẫn bạn đọc qua những mô hình nghiên cứu để thu thập dữ liệu cần thiết, những phương pháp phân tích để ‘hoán chuyển’ dữ liệu thô thành thông tin, và cách lý giải để biến thông tin thành kiến thức. Qua việc làm quen với nghiên cứu khoa học và phương pháp khoa học cũng giúp cho chúng ta tập thói quen phân tích và lí giải các hiện tượng tự nhiên một cách logic hơn, và xử lý thông tin tốt hơn.

         Giáo trình Kỹ năng nghiên cứu khoa học của tác giả TS. Nguyễn Văn Tịnh (Chủ biên) là tài liệu giúp các sinh viên và học viên cao học hiện đang học tập, nghiên cứu thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng và rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Nội dung giáo trình gồm 3 chương; mỗi chương được thiết kế gồm 3 phần chính: Mục tiêu của chương; nội dung của chương và phần câu hỏi bài tập cuối mỗi chương.

                Chương 1: Đại cương về kỹ năng nghiên cứu khoa học;

                Chương 2: Kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học;

                Chương 3: Kỹ năng tổ chức thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học.

         Giáo trình được biên soạn là kết quả đúc kết từ những thành tựu về phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong nước và ngoài nước, cũng như kết quả tích luỹ kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn, đánh giá các công trình nghiên cứu của các tác giả. Ngoài nội dung chính cuốn giáo trình còn cung cấp các phụ lục về quy chuẩn về trình bày tài liệu tham khảo, mẫu đề cương chi tiết đề tài nghiên cứu khoa học, phiếu thăm dò ý kiến, bảng hướng dẫn phỏng vấn sâu, …

         Trước đó tác giả TS. Nguyễn Văn Tịnh cũng đã xuất bản các sách về giáo trình, sách tham khảo như: Các nhà tâm lý Giáo dục học tiêu biểu trên thê giới, Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non, Giáo trình Giáo dục Gia đình, Giáo dục Đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh lớp 8, Những nhà khoa học tiêu biểu của Việt Nam: Chi sẻ tri thức, thắp sáng tài năng.

                                                                                                                                                                                                                                 Trung tâm Thông tin – Thư viện