Những xuất bản phẩm của giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh

Những năm qua, với sự cố gắng vượt bậc và nổ lực không ngừng, Trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được những thành tích to lớn, phát triển nhanh về số lượng cũng như chất lượng. Là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, song song với công tác giảng dạy và nghiên cứu, thời gian vừa qua, Trường Đại học Hà Tĩnh tự hào cho ra đời một số tài liệu giáo trình rất có giá trị.

Những tác phẩm đầu tay “Giáo trình quản trị tác nghiệp lữ hành” và “Quản trị tác nghiệp khách sạn” do GS.TS Nguyễn Văn Đính Đính – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh chủ biên; “Giáo trình văn hóa kinh doanh” do ThS. Trần Thu Thủy (Khoa  Kinh tế – QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh) tham gia biên soạn; “Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp” do TS. Bùi Thị Quỳnh Thơ (Khoa  Kinh tế – QTKD, Trường Đại học Hà Tĩnh) tham gia biên soạn. Đây là một thành quả đáng khích lệ của Trường Đại học Hà Tĩnh, thể hiện sự tâm huyết và công sức của các thầy cô giáo đã và đang ngày đêm miệt mài với đèn sách.

Hai tác phẩm do GS.TS Nguyễn Văn Đính – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh biên soạn: “Giáo trình quản trị tác nghiệp lữ hành” và “Giáo trình Quản trị tác nghiệp khách sạn” viết về lĩnh vực chuyên ngành Du lịch, phục vụ cho công việc giảng dạy, nghiên cứu, tham khảo ở Trường Đại học Hà Tĩnh nói riêng và các trường có đào tạo chuyên ngành du lịch nói chung.

“Giáo trình quản trị tác nghiệp lữ hành” và “Giáo trình Quản trị tác nghiệp khách sạn” trang bị cho người học những lý luận và thực tiễn về quản trị tác nghiệp lữ hành và khách sạn. Bên cạnh đó, tác giả phân chia rõ từng chuyên mục cụ thể trong từng môn học để người học nắm bắt và tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng. (Tiếp tục cập nhật)