PGS.TS Nguyễn Quang Hồng tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh

Hưởng ứng ngày Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2023, sáng ngày 13/4/2023, PGS.TS Nguyễn Quang Hồng đã tặng Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh 10 cuốn sách “Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúccủa TS. Khúc Minh Tuấn chủ biên, PGS.TS Nguyễn Quang Hồng là đồng tác giả của cuốn sách.

Cuốn sách: ““Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc

Cuốn sách “Công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc cuối thế kỷ IX, đầu thế kỷ X trong lịch sử dân tộc Việt Nam” dày gần 800 trang, tập hợp các bài viết, tham luận có giá trị khoa học lịch sử trong hội thảo nói trên. Thông qua đó, cuốn sách một lần nữa nhấn mạnh, ghi nhận và đánh giá cao về công cuộc dựng quyền tự chủ của họ Khúc, là một điểm sáng trong lịch sử Việt Nam.

            Cuốn sách phản ánh ba nội dung lớn: (1) Sự nghiệp trung hưng đất nước của họ Khúc đầu thế kỷ X; (2) Hành trạng và công lao của Tam Khúc chúa; (3) Tư liệu liên quan công cuộc trung hưng đất nước của họ Khúc.

            Trường Đại học Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn món quà đầy ý nghĩa của PGS.TS Nguyễn Quang Hồng. Mong rằng trong thời gian tới PGS.TS Nguyễn Quang Hồng tiếp tục dành những tình cảm và quan tâm hơn nữa trong việc tặng sách, nghiên cứu khoa học cũng như đào tạo của Nhà trường. Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc là cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường quan tâm tìm đọc tại Thư viện.