Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức

          Quản trị tổ chức (Organizational management) là quản trị những hoạt động phát sinh từ sự tập hợp tự giác của một nhóm người một cách có ý thức nhằm hoàn thành mục tiêu chung cụ thể. Quản trị tổ chức là sự duy trì và thúc đẩy hoạt động của tổ chức nhằm bảo đảm sự tồn tại và vận hành của tổ chức đó hướng vào thực hiện mục tiêu

         

          Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức (Managing change in Organizations) là một chủ đề nghiên cứu sự thay đổi của một tổ chức nhằm đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất của tổ chức đó. Đây là một trong các nội dung quản trị quan trọng trong các tổ chức hiện nay khi mà môi trường bên trong và bên ngoài của tổ chức luôn có sự biến động và thay đổi. Nếu thiếu sự thay đổi kịp thời để thích ứng với những đổi thay này, các tổ chức có nguy cơ tụt hậu, thậm chí dẫn đến những hậu quả vô cùng lớn. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp hay tập đoàn do không kịp thay đổi để thích ứng với bối cảnh mới, môi trường mới thậm chí đã dẫn đến sự phá sản, diệt vong. 

          Cuốn sách Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức được xuất bản nhằm đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp nói riêng và cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu và làm chủ những thay đổi trong tổ chức nói chung. Trên cơ sở đó, các nhà quản trị hay mọi thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp thấu hiểu những đòi hỏi trong sự đổi mới và thường xuyên, liên tục đưa ra những chiến lược, kỹ thuật, công cụ hoạch định, thực hiện việc thay đổi và phát triển tổ chức nhằm tạo ra một tổ chức sống động thích ứng tốt với môi trường thay đổi và cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.

         Nội dung của cuốn sách gồm 8 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về thay đổi và quản trị sự thay đổi tổ chức; Chương 2: Những rào cản đối với thay đổi tổ chức; Chương 3: Văn hóa thay đổi của tổ chức; Chương 4: Hai mô hình tiêu biểu của thay đổi tổ chức; Chương 5: Hoạch định và kế hoạch thay đổi tổ chức; Chương 6: Tổ chức thực hiện và quản trị kế hoạch thay đổi; Chương 7: Truyền thông cho sự thay đổi tổ chức; Chương 8: Thay đổi và phát triển tổ chức.

           Trung tâm Thông tin – Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc cùng quan tâm./